Latest Past Events

Animalium turné@Nord-Trøndelag

Teater Fot sitt improvisasjonsstykke, Aniumalium, trunérar barnehagar i Nord-Trøndelag fra Rørvik i nord til Levanger i sør. Stykket handlar om rare dyr som undersøker barnehagelokala og improviserar scener ut fra