Warning: Creating default object from empty value in /var/www/torhaugerud.no/public_html/wp-content/themes/unsigned/functions/admin-hooks.php on line 160

Du skal få høre fuglesang; video

One Response to “Du skal få høre fuglesang; video”

  1. Sela 28/12/2012 at 07:13 #

    …till Mats:Klimatproblematiken kommer adrilg att kunna lf6sas av den kapitalistiska marknaden. Det e4r ju just kapitalismens spontana ekonomiska mekanismer som ff6rt oss dit de4r vi ste5r i dag, pe5 randen till katastrofen.Vad som behf6vs e4r naturligtvis kollektiva politiska handlingar, en plan ff6r hur omste4llningen ska ge5 till. Att ff6rlita sig pe5 vad marknaden pe5 egen hand kan komma fram till, vad den finner intressant att forska kring och ev synergieffekter fre5n rymdprogrammet le5ter inte som en smart strategi.Det kre4vs drastiska nedske4rningar av utsle4ppen, le5ngtge5ende effektiviseringar, massiva samhe4lleliga satsningar pe5 ff6rnyelsebara energike4llor och begre4nsningar av den kapitalistiska konsumismen.

Leave a Reply